Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kalendarium

Czwartek, 2023-10-05

Imieniny: Flawii, Justyna

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1186398
  • Do końca roku: 87 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Narodowe Czytanie 2023 w SP nr 5

Dnia 11 września 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 5 w Ząbkach odbyło się Narodowe Czytanie. To już XII edycja akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej RP.

Szczególnym gościem była Burmistrz Miasta Ząbki – pani Małgorzata Zyśk, która odczytała wraz z Dyrektor szkoły – panią Agnieszką Krupsińską – Pietrzak oraz polonistkami: panią Iwoną Król i panią Agnieszką Barbachowską oraz bibliotekarką – panią Elżbietą Połomską „Legendę o Janie i Cecylii” z pozytywistycznej powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Trzeba podkreślić, że młodzież z klas: 6b (Władysław Szamruchiewicz) i 7b ( Łucja Wijata, Zuzanna Krajewska, Pola Waś, Jeremi Piotrowski, Julia Grodzka) zaprezentowała bardzo wysoki poziom czytelniczy, odczytując fragmenty: dotyczące pożegnania powstańców, którzy wyruszyli do walki w 1863 roku; przedstawiające opis mogiły czterdziestu powstańców oraz mówiące o wyznaniu miłości przez Jana Bohatyrowicza ukochanej Justynie Orzelskiej.

Dwie uczennice z klasy 6a (Kamila Modzelewska, Wiktoria Goźlińska) pięknie zaśpiewały pieśń „Ty pójdziesz górą, a ja doliną …”, o której mowa w powieści. W roli prowadzącej świetnie sprawdziła się Alicja Wiśniewska z 6a. Zgromadzeni w hali sportowej uczniowie z siódmych i ósmych klas wzbogacili swoją wiedzę o założenia epoki pozytywizmu, o biografię Elizy Orzeszkowej oraz o genezę powstania utworu „Nad Niemnem”.

Całość przedsięwzięcia dopełniła tematyczna dekoracja przygotowana przez panią Marzennę Wojciechowską oraz multimedialna prezentacja z filmu „Nad Niemnem” przygotowana przez pana Sławomira Pielata. Słowa podziękowania należy też skierować do chłopców obsługujących nagłośnienie.

Na zakończenie spotkania głos zabrała Burmistrz Miasta Ząbki – pani Małgorzata Zyśk, która podkreśliła nieocenione walory literackie utworu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach – pani Agnieszka Krupsińska – Pietrzak podziękowała wszystkim zaangażowanym nauczycielom (scenariusz przedsięwzięcia– pani Iwona Król, oprawa muzyczna - pani Agnieszka Barbachowska, udział w czytaniu - pani Elżbieta Połomska; dekoracja – pani Marzenna Wojciechowska; obsługa techniczna, multimedialna prezentacja – pan Sławomir Pielat) i uczniom z klas 6a, 6b i 7b za przygotowanie Narodowego Czytania 2023. Podkreśliła również, że powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej z powagą opowiada o tradycji oraz historii Polaków.

Cytując Umberto Eco, który powiedział, że „kto czyta, żyje podwójnie”, pani Dyrektor zachęciła wszystkich zgromadzonych do aktywnego czytelnictwa.

 

Nauczyciel języka polskiego

Iwona Król