Logo szkoły
05-091 Ząbki
ul. Batorego 37  
tel. 22 799 74 92
       534 500 133

#BiegFairPlay#

Za nami już trzecia edycja #BiegFairPlayPKO . Nasza Szkoła Podstawowa nr 5 w Ząbkach ponownie włączyła się w obchody Światowego Dnia Fair Play – ustanowionego przez Międzynarodowy Komitet Fair Play – 7 września. W akcję mógł się włączyć każdy chętny uczeń z klas IV – VIII. W bieżącym tygodniu między 7 a 15 września w budynku szkoły odbyło się kilka inicjatyw promujących zasadę Fair Play, takich jak:

Gazetka w gablocie na bloku sportowym z zasadami fair play w sporcie i zasadami fair play w życiu codziennym.

Zajęcia plastyczne na których uczniowie malowali plakaty promujące fair play – plakaty zostały wykorzystane podczas biegu do zdjęć grupowych oraz stworzona została galeria tych prac.

Pogadanki na lekcjach wychowawczych – o tematyce fair play.

Główną atrakcją był sam „BiegFairPlay” – odbył się 13 września. Trasę przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego – została ona uatrakcyjniona różnymi przeszkodami. W bieżącym roku uczniowie przebiegali przez szkołę, salę gimnastyczną i boisko szkolne.

Przed przystąpieniem do zabawy nauczyciele wyjaśnili uczniom czym jest fair play i jakie jest jego znaczenie, omówili formę zabawy i przebieg trasy. W trakcie biegu nauczyciele nie ingerowali w poprawność wykonania biegu, dając możliwość uczniom do samodzielnego decydowania o poprawności pokonywania przeszkód. Rywalizacja odbywała się w duchu fair play a uczniowie uczciwie podeszli do zadania.

W #BieguFairPlayPKOI# ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach wzięło udział 155 uczniów z klas IV – VIII.

 

Relacja ze zorganizowanej akcji znajduje się na stronie internetowej szkoły: http://sp5zabki.szkolnastrona.pl oraz facebooku: Szkoła Podstawowa nr 5 im bł ks Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i dobrą zabawę, jesteście bohaterami tego biegu. :)