Logo szkoły
05-091 Ząbki
ul. Batorego 37  
tel. 22 799 74 92
       534 500 133

Stołówka OBIADY OPŁATY

OD 01.09.2021 STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ PROWADZI FIRMA „ELBAR” ELŻBIETA BORKOWSKA

 05-200 WOŁOMIN UL.1-GO MAJA 19,  TEL: 501-320-371 

 
 
 

OGŁOSZENIE

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA ...

ZUPA + DRUGIE DANIE ... x ... zł =... zł

DRUGIE DANIE ... x ... zł = ... zł

 

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO BANK MILLENNIUM, NR KONTA:

45 1160 2202 0000 0001 9147 9352 ELBAR ELŻBIETA BORKOWSKA.

ODPŁATNOŚĆ NALEŻY UREGULOWAĆ DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

W PRZYPADKU NIEUREGULOWANIA NALEŻNOŚCI DO DNIA 17 KAŻDEGO MIESIĄCA OBIADY BĘDĄ WSTRZYMANE.

PROSZĘ W TYTULE PRZELEWU O WPISANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ KLASĘ.