Logo szkoły
05-091 Ząbki
ul. Batorego 37  
tel. 22 799 74 92
       534 500 133

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

  1. Pracownia multimedialna jest udostępniana dla uczniów tylko w celach edukacyjnych.
  2. Uruchomienie komputera wymaga każdorazowo zgody nauczyciela.
  3. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan stanowiska i zgłosić nauczycielowi dostrzeżone usterki.
  4. Pierwszeństwo do korzystania z pracowni mają osoby realizujące konkretne zadanie (referat, projekt, zadanie domowe itp.).
  5. Każdy uczeń ma określony czas na korzystanie z komputera do 1 godz. Chętni do pracy na komputerze mogą dzień wcześniej zarezerwować sobie miejsce.
  6. Przy stanowisku komputerowym powinna pracować tylko 1 osoba.
  7. Po skończonej pracy należy pozamykać programy, wylogować się.
  8. Nie wolno ściągać gier komputerowych i wgrywać nowych programów komputerowych.
  9. Użytkownik ma prawo wykorzystywać:

- dane i programy udostępnione w systemie komputerowym szkoły oraz wydawnictwa multimedialne,

- urządzenia komputerowe znajdujące się w pracowni po uzyskaniu zgody nauczyciela,

- własne dane pobrane z Internetu,

- przeglądać strony WWW w celach wyłącznie edukacyjnych.

 

Nie można wykorzystywać komputera do gier komputerowych, zabaw i wchodzenia na portale społecznościowe!