Logo szkoły
05-091 Ząbki
ul. Batorego 37  
tel. 22 799 74 92
       534 500 133

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców SP 5 w roku szkolnym 2023/2024:

1.         Przewodnicząca – Monika Jeżewska

2.         Z-ca Przewodniczącej – Monika Kwaśkiewicz

3.         Sekretarz – Magdalena Stępień

4.         Skarbnik – Anna Nojszewska

 

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

1.           Aneta Witowska

2.           Tomasz Leszczyński

3.           Rafał Godlewski

4.           Joanna Świeszkowska

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
jak zapewne wiecie, szkolna Rada Rodziców zarządza zgromadzonymi funduszami i wydaje je na potrzeby i przyjemności naszych dzieci. 

Tylko od zebranej kwoty składek zależy, czy uda się nam zrealizować wszystkie nasze pomysły i plany.

W związku z powyższym PROSIMY o wpłaty. 

Na rok szkolny 2023/2024 podjęto uchwałę o pozostawieniu Składki na Radę Rodziców za 1 ucznia za cały rok szkolny 120 zł, w przypadku rodzeństwa każde po 60 zł natomiast trójki dzieci 40 zł/rok

Bardzo liczymy na wsparcie i zachęcamy do współpracy. 

Numer konta Rady Rodziców: 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach 

Bank Pekao SA nr 49 1240 1040 1111 0011 0240 7816 

Tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa 

 

Kontakt do Rady Rodziców poprzez mail: radarodzicowsp5.zabki@gmail.com 

lub stronę na Facebooku https://www.facebook.com/RadaRodzicowSPnr5Zabki 

ZAPRASZAMY 

 

Jednocześnie Rada Rodziców ogłasza KONKURS DOBROWOLNYCH WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW (uaktualniony regulamin konkursu jest dostępny na stronie szkoły, zakładka Rada Rodziców).