Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kalendarium

Czwartek, 2023-10-05

Imieniny: Flawii, Justyna

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1186211
  • Do końca roku: 87 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Do klas pierwszych w szkołach podstawowych

 

PRZYJMOWANIE  ZGŁOSZEŃ  DO  KLAS  PIERWSZYCH  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH 
NA  ROK  SZKOLNY 2023/2024

 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe   rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
W związku powyższym informujemy, że w terminie od 13 marca 2023r.  do 24 marca 2023r.  rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej muszą zgłosić się do Szkoły Podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr XL/368/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2021r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki i złożyć w placówce wypełnione ZGŁOSZENIE (w formie papierowej) w sekretariacie szkoły