Logo szkoły
05-091 Ząbki
ul. Batorego 37  
tel. 22 799 74 92
       534 500 133

Do klas pierwszych w szkołach podstawowych

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

 

W związku powyższym informujemy, że w terminie od 2 kwietnia 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r. rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej muszą zgłosić się do Szkoły Podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr XL/368/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki i złożyć w placówce wypełnione ZGŁOSZENIE (w formie papierowej) w sekretariacie szkoły.