Logo szkoły
05-091 Ząbki
ul. Batorego 37  
tel. 22 799 74 92
       534 500 133

REGULAMIN BIBLIOTEKI SP5 w Ząbkach

1.    Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki.

2.    Informacja o godzinach otwarcia znajduje się na drzwiach biblioteki. Godziny pracy ustala nauczyciel - bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

3.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy są zobowiązani dbać o wypożyczone z biblioteki zbiory.

4.    Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek. Zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić.

5.    Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

6.    Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres, nie dłuższy niż miesiąc.

7.    Nie wypożyczamy 2 lektur jednocześnie.

8.    Uczniowie przygotowujący się do konkursów, mają prawo do wypożyczenia  większej liczby książek.

9.    Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.

10.   W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.

11.   Biblioteka nie jest miejscem spotkań towarzyskich, tylko miejscem cichej pracy.

12.   Zakazuje się spożywania posiłków i picia napojów.

13.   Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych oraz z żadnego innego sprzętu elektronicznego. Na ewentualne, jednorazowe korzystanie w bibliotece trzeba uzyskać zawsze zgodę nauczyciela.

14.  Przed opuszczeniem  biblioteki czasopisma, książki i programy edukacyjne odnosi  się na miejsce.

15.  Korzystanie z komputerów odbywa się tylko za zgodą nauczyciela. Nie wolno wchodzić na portale społecznościowe oraz na strony z grami online. Nie wolno wgrywać żadnych nowych programów. Uruchomienie komputera wymaga każdorazowo zgody nauczyciela.

16.  Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki i podręczniki powinny być zwrócone.

17.  W każdej klasie powołuje się łączników z biblioteką, którzy są łącznikami między biblioteką a wychowawcą klasy.

18.  Łącznicy klasowi tworzą Klub Biblioteki, który wspomaga działania nauczycieli bibliotekarzy i wychowawców klas.