Logo szkoły
05-091 Ząbki
ul. Batorego 37  
tel. 22 799 74 92
       534 500 133

Gramy zmysłami - terapia SI

Innowacja pedagogiczna

„Gramy Zmysłami”

        

Autorzy:                                                        

Beata Pinkiewicz-Gara                                  

Joanna Błaszczyńska

Katarzyna Demendecka

Barbara Ostrowska

Paulina Zwierzańska

                                                                       

Realizator: Małgorzata Chwazik

 

Temat innowacji: „Gramy zmysłami” – poznawanie świata wszystkimi zmysłami.

Nazwa placówki w której realizowana jest innowacja:  Szkoła Podstawowa nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach

Adresaci: Uczniowie klasy 2b

Czas realizacji: 01.10.2023 – 31.05.2024 r.

 

Opis zasadności wprowadzenia innowacji

Integracja sensoryczna to zintegrowany system odbierania bodźców sensorycznych poprzez wszystkie  zmysły. Dziecko poznaje otoczenie poprzez działania wielozmysłowe, w które jest zaangażowane poprzez: patrzenie, dotykanie, słuchanie, wąchanie, smakowanie, dlatego uważam, że należy dzieciom organizować zabawy, które pozwolą na doświadczanie, odczuwanie i utrwalanie wielozmysłowe. Integracja sensoryczna wspomaga kreatywność oraz twórcze działanie, wspiera rozwój zmysłów, buduje świadomość własnego ciała i jego miejsca w przestrzeni, wspomaga rozwój poznawczy oraz związki przyczynowo - skutkowe, buduje poczucie bezpieczeństwa poprzez wspólne działania w grupie, przyspiesza tempo nauki poprzez zapamiętywanie, a dzieje się to poprzez bezpośrednie działanie podczas zabawy. Polisensoryczne zajęcia utrwalają ekspresję twórczą, dzieci odczuwają satysfakcję i radość dlatego zdecydowałam się na wprowadzenie takiej innowacji w grupie wczesnoszkolnej. Liczę na to, że wprowadzona  innowacja będzie dla uczniów początkiem przygody i wierzę, że zabawy sensoryczne będą towarzyszyły im przez długi czas, będą rozwijały ich umysł, kreatywność i zapewniały im dużo radości.

Cele ogólne innowacji:

- kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci;

- tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami;

- rozszerzanie wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

- poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;

- wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;

- rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;

- stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;

- tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;

- współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

 

Zadania innowacji

październik – sensoryczny tor przeszkód

listopad – masa plastyczna

grudzień – sensoryczna choinka

styczeń – akademia smaku

luty – brudne zadnie

marzec – sensoryczna pisanka

kwiecień – dźwięki wokół nas

maj – sensoryczne pudełko

 

Zasady innowacji

 

Innowacja prowadzona będzie w oddziale wczesnoszkolnym na terenie placówki w terminie od 01 października 2023 do 31 maja 2024 r. Będzie ona rozszerzała działania Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Gramy zmysłami”i przeprowadzona będzie zgodnie z harmonogramem na dany miesiąc.

Nauczyciel realizujący innowację pedagogiczną opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych. 

Biorąc udział w innowacji, nauczyciel zobowiązuje się realizować zabawy, zajęcia, bądź tworzyć pomoce dydaktyczne w tematyce danego miesiąca. Ogólne ujęcie problematyki pozwolą na realizację projektu w sposób kreatywny, innowacyjny. Zajęcia będą realizowane i dopasowane do możliwości  uczniów.

 

 

                                                                                                          Małgorzata Chwazik - terapeuta SI